Våra hundar/Our dogs

Polarbjörnen's Al'e Ciela

2008-08-01 - Avliden 2009-12-20

Undersöknings datum

2015-06-10 Öga UA/Eyes clear

2013-04-29 Öga UA/Eyes clear

2009-08-18 HD/Hips A

2009-08-18 Öga UA/Eyes clear

 

Samochas Shiriki Of Kaaice

2018-11-15

Undersöknings datum

HD/Hips

Öga/Eyes

Polartassen Savinova  

2013-09-13

Undersökning datum

2015-10-01 HD/Hips B

2019-02-22 Öga Ua/Eyes clear

2015-06-10  Öga Ua/Eyes clear

Slaghalls Bergtuva 

2016-08-18

Undersökning datum

2018-03-21  Hd/Hips C

Frostbjörnens Fabulous Freja

2016-09-07

Undersökning datum

2018-04-19  Hd/Hips A

2018-05-26 Ögon Ua/Eyes clear


Frostbjörnens Glorious Inja

2019-05-13

Undersöknings datum

Hd/Hips

Ögon/Eyes