Födelsedatum:   2016-09-07

NAMN

HÖFTER ED ÖGON
Frostbjörnens Fabulous Odin

A

Ua

2018-01-13 Ua

Frostbjörnens Fabulous Isor      
Frostbjörnens Fabulous Igor      
Frostbjörnens Fabulous Frost

A

   
Frostbjörnens Fabulous Taiga

A

Ua

2018-05-18

Artresia puncta lacrimalis

Frostbjörnens Fabulous Freja

A

 

2018-05-26 Ua

Förklaring till Frostbjörnens Fabulous Taigas ögonresultat

Atresia puncta lacrimalis, i daglig veterinär terminologi kallad punkta-atresi, innebär att det medfött

saknas tåröppning(ar) i inre ögonvrån.

SE12539/2012
Slaghalls Antares Of Moira
SE14724/2010
NORD JV-10 DK UCH
Aatelinas Niisku-Tiro
FIN55474/07
Frostbite's Let's Rock
S10252/2004
LPI LPII C.I.B. NO UCH FI UCH
Acegim's Jewelice Janara
S66726/2009
Edeyomas Lovely Moira At Slaghall's
AKCWS25057803
CA CH
Vanderbilt's Storm Cat
VDHS02444/08
Vanderbilt Pink Paint Edeyomas
 
SE51966/2013
Polartassen Savinova
S60088/2009
Frostbjörnens Thunder Emperor
N26114/07
Jewel's White's Blizzard Akilles
S59262/2006
Frostbjörnens Ice-Alischa
SE41618/2010
PDP SE (POLAR)CH
Polartassen Telma
S65961/2008
SE UCH
Sampolill Tamasha Chimo
S38782/2004
PDP SE (POLAR)CH
Polarullens Irma-Bruin